Değerler

Python’da diğer dillerden farklı olarak bir sabit ya da değişken tanımlamanız için herhanig bir anahtar kelime kullanmanıza gerek yoktur. Değişkene bir değer atadığınızda tanımlanmış olur. Hangi veri türünde bir değişken tanımladığınızı da belirtmenize gerek yoktur.

x=5 # Sayısal(integer) veri türüne sahip bir değişken
y="Oben Seven" # Metinsel(String) veri türüne sahip bir değişken

Ayrıca değişken içinde depoladığınız veri değiştiğinde otomatik olarak veri türü de değişecektir.

x=5 # Sayısal(integer) veri türüne sahip bir değişken iken
x="5" # Metinsel(String) veri türüne sahip bir değişkene dönüştü.

Tek satırda birden çok değişken tanımlayabilirsiniz;

adSoyad, yas, cinsiyetiErkek = "Ayberk Seven", 17, true

Ya da tek satırda birden fazla değişkene aynı değeri atayabilirsiniz;

x = y = z = 45

 

İfadeler

Python’da kod yazmanın pratik yolları olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bunlardan biri kod yazarken oluşturduğunuz girintilerdir. Diğer programlama dillerinde kod bloklarını tanımlamak için süslü parantezler kullanılırken, Python’da sadece tab ile girinti yapmak yeterlidir.

yas=19
if yas>=18:
  print("Yetişkin olduğunuz için oy kullanma hakkınız var!")

Kod bloklarını tanımladığınız bu yazım şekli Python için çok önemlidir. Eğer girinti yapmayı unutursanız kodunuz çalışmaz ve “IndentationError: expected an indented block” hatasını verir.

Girinti oluşturmak için ne kadar boşluk bırakacağınız da tamamen size kalmış bir konu. İsterseniz bir boşluk bırakırsınız, isterseniz tab ile boşluk bırakırsınız, isterseniz de 2 tab boşluk bırakırsınız. Bu sizin kararınız. Ama genel kullanım şekli tek boşluk ya da daha okunabilir bir kod oluşturmak için tab ile boşluk bırakmaktır. Ancak burada da aynı kod bloğu içinde aynı miktarda girinti boşluğu bırakmaya dikkat etmelisiniz. Yoksa Python yine hata verecektir.

yas=19
if yas>=18:
  print("18 yaşından büyüksünüz.")
  print("Yetişkin olduğunuz için oy kullanma hakkınız var!")

kodu sorunsuz şekilde çalışırken,

yas=19
if yas>=18:
  print("18 yaşından büyüksünüz.")
    print("Yetişkin olduğunuz için oy kullanma hakkınız var!")

kodu “IndentationError: unexpected indent” hatası verecektir.

Ayrıca Python’da satır sonlarına noktalı virgül gibi bir simge eklemediğimize de dikkat etmişsinizdir. Klavyenizde Enter tuşuna basıp alt satıra geçmek Python’da ifadenin bittiğini belirtmek için yeterlidir, Javascript’te olduğu gibi ifadelerin sonuna noktalı virgül koymanız gerekmez. Ancak okunabilirliği artırmak için bir ifadeyi çok satırda yamanız gerekiyorsa “\” simgesini ekleyerek alt satıra geçebilirsiniz. bu durumda Python ifadenin devam ettiğini anlayacaktır.

degiskenimiz = a + \
b +\
17
ikinciDegiskenimiz = "Çok satırlı ifade örneği"

Python kodlarımızda oluşturduğumuz ifadeleri tek bir satır üzerinde dde yazabiliriz. Bunu yapabilmek için her ifademizin sonuna “;” (noktalı virgül) karakteri eklemeniz gerekir;

import datetime; TarihveZaman = datetime.datetime.now(); print(TarihveZaman)

Bu şekilde isterseniz basit ve kısa kodları tek satırda toplayabilirsiniz.
Tabii her zaman satırları birleştirmek istemeyebilirsiniz. Bazen de satırların arasını açmak faydalı olacaktır. Boş satırlar, Python için herhangi bir anlam ifade etmemektedir. Python bu satırları direk es geçse de, biz geliştiriciler için kodun okunurluğunu attırma da oldukça faydalıdır. Öncelikel boş satır içermeyen kullanımı görelim;

import datetime
def ZamaniGoster():
  print(datetime.datetime.now())
ZamaniGoster()

Şimdi de boş satırlar bırakarak yazdığımızda nasıl göründüğüne bakalım;

import datetime

def ZamaniGoster():
  print(datetime.datetime.now())

ZamaniGoster()

Bu şekilde daha kolay okunabilir bir kod yazabilirsiniz.

Tanımlayıcılar

Tanımlayıcılar isimlendirmek için kullanılan kelimelerdir. Örneğin bir değişkeni ya da sınıfı isimlendirmek, bir fonksiyonu isimlendirmek gibi. İsimlendirmeleriniz belirli kurallara uygun olarak yapılmalıdır;

İlk karakter mutlaka bir harf ya da altçizgi olmalıdır. Rakam olamaz. “_” Alt çizginin başta ve sonda kullanılmasına göre özel durumları bulunmaktadır. Bunları zaman içerisinde öğreneceğiz.

Python büyük-küçük harfe duyarlı bir dildir. Yani hesaplar ile Hesaplar farklı değişkenlerdir.

Tabii isimlendirme yaparken dilin kendi kullandığı anahtar kelimeleri de kullanmazsınız.

Anahtar Kelimeler

Diğer programlama dillerinde olduğu gibi Python’da da rezerve edilmiş ve sizin kod yazarken kullanamayacağınız anahtar kelimeler mevcuttur. Bunlar;

anddefFalseimportnotTrue
asdelfinallyinortry
assertelifforispasswhile
breakelsefromlambdaprintwith
classexceptglobalNoneraiseyield
continueexecifnonlocalreturn

Yorumlar

Yorumlar yazılan kodun hangi bölümünde hangi işlemin gerçekleştirildiği ile ilgili olarak kodu okurken açıklayıcı olması için yerleştirilen notlardır.

Python’da tek satırlık yorumlarınızı başına # simgesini ekleyerek, çok satırlı ifadelerinizi ise üç adet çift tırnak ile açıp arasına yazaıp kapatmak suretiyle ekleyebilirsiniz.

# Bu bir yorum satırıdır

"""
Bu satırlar ise daha uzun açıklamalar
ve dokümantasyon için kullanılan
çok satırlı bir yorum paragrafıdır.
"""