Python’da 3 tür sayısal ifade vardır; Tamsayılar(int), Ondalık Sayılar(float), Karmaşık Sayılar(complex)

Bildiğiniz gibi bir değişkene atama yapıldığında otomatik olarak veri türü de belirlenmiş olur.

tamsayi=2
print(type(tamsayi))
ondalik=3.14
print(type(ondalik))
kompleks=2j
print(type(kompleks))

Çıktı:

<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'complex'>

Burada ondalık sayıları yazarken virgül yerine nokta kullanıldığına özellikle dikkat ediniz. Ayrıca çok büyük ve çok küçük ondalık sayılar bilimsel hesaplamalarda 10’un katlarını ifade edecek şekilde E notasyonu ile kullanılabilir.

a = 35e3
b = 12E4
c = -87.7e10
print(a, type(a))
print(b, type(b))
print(c, type(c))

Çıktı:

35000.0 <class 'float'>
120000.0 <class 'float'>
-877000000000.0 <class 'float'>

 

Hesaplama yaparken doğru sonucu elde edebilmek için sayısal veri türlerini int(), float() ve complex() fonksiyonları ile birbirlerine dönüştürebilirsiniz. Hatta bazı durumlarda, örneğin kullanıcıdan veri aldığınız durumlarda gelen veri standart olarak metin veri türünde olacağı için, bunları matematiksel işlemlerde kullanmak için veri dönüşümü yapan fonksiyonları kullanmanız zorunlu olabilir.

simdikiYil=input("Hangi yıldayız: ")
dogumYili=input("Hangi yıl doğdunuz: ")
print(type(simdikiYil), type(dogumYili))
yas=int(simdikiYil)-int(dogumYili)
print("Yaşınız: ", yas)

Çıktı:

Hangi yıldayız: 2020
Hangi yıl doğdunuz: 1996
<class 'str'> <class 'str'>
Yaşınız: 24

 

Bu konuda yer alan örnekleri şurada görebilirsiniz;

https://repl.it/@ObenSEVEN/rakamlar