Programlamada veri türleri önemli bir kavramdır. Değişkenler içinde farklı türlerde veriler depolayabilirsiniz ve işlem gerçekleştirmek istediğinizde farklı veri türleri farklı davranışlar sergiler. Python’da şu veri türleri mevcuttur;

Metinsel: str

Sayısal: int, float, complex

Sıralı: list, tuple, range

Haritalanmış: dict

Belirlenmiş: set, frozenset

Mantıksal: bool

İkili: bytes, bytearray, memoryview

Herhangi bir değişkenin veri türünü öğrenmek için type() fonksiyoınundan faydalanabilirsiniz.

x = 5
print(type(x))

Daha önce de belirttiğimiz gibi Python’da bir değişkene değer atadığınızda veri türünü belirtmenize gerek kalmadan depolanan veri türüne göre değişkenin veri türü belirlenmiş olur.

# str veri türünde metinsel bir değişken
x = "Oben Seven" 
print(type(x))

# int veri türünde sayısal bir değişken
x = 20	
print(type(x))

# float veri türünde ondalık sayısal bir değişken
x = 20.5
print(type(x))

# complex veri türünde kompleks sayısal bir değişken
x = 1j
print(type(x))

# list veri türünde bir değişken
x = ["Oben", "Ayberk", "Buğra"]
print(type(x))

# tuple veri türünde bir değişken
x = ("Oben", "Ayberk", "Buğra")
print(type(x))

# range veri türünde bir değişken
x = range(6)
print(type(x))

# dict veri türünde bir değişken
x = {"ad" : "Ayberk", "yas" : 17}
print(type(x))

# set veri türünde bir değişken
x = {"Oben", "Ayberk", "Buğra"}
print(type(x))

# frozenset veri türünde bir değişken
x = frozenset({"Oben", "ayberk", "Buğra"})
print(type(x))

# bool veri türünde doğru/yanlış değişkeni
x = True
print(type(x))

# bytes veri türünde bir değişken
x = b"Merhaba"
print(type(x))

# bytearray veri türünde bir değişken
x = bytearray(5)
print(type(x))

# memoryview veri türünde bir değişken
x = memoryview(bytes(5))
print(type(x))

if type(x) == memoryview:
    print("Doğru tahmin")

Yukarıdaki örneğin çıktısını aşağıdaki adreste görebilirsiniz:

https://repl.it/@ObenSEVEN/veri-turleri

Bazı durumlarda veri türlerini(int,str,list,dict) fonksiyon olarak kullanarak veri türü dönüşümü yapmanız gerekebilir. Örneğin, Python’da Metin ile Sayısal değerler + operatörü ile birleştirilemez.

metinVerisi="Lorem ipsum dolor sit amet: "
sayisalVeri=18
sonuc=metinVerisi+sayisalVeri
print(sonuc)
‘TypeError: can only concatenate str (not “int”) to str’ hatası verir.
Yani sadece metinler birleştirilebilir. Bu gibi durumlarda aşağıda gördüğünüz şekilde veri türünü Sayısal Veri Türünden Metin Veri Türüne dönüştürmeniz gerekebilir.
metinVerisi="Lorem ipsum dolor sit amet: "
sayisalVeri=18
yeniSonuc=metinVerisi+str(sayisalVeri)
print(yeniSonuc)

Bu örneği aşağıdaki adreste çalıştırıp görebilirsiniz;

https://repl.it/@ObenSEVEN/Veri-Turu-Donusturme