Javascript pek çok veri türünü kullanabilir ; Metin, Rakam, Doğru/Yanlış, Dizi ve Nesne.

var personelAdi = “Ahmet YILMAZ”; // Metin veri tipi

var dogumTarihi = 1990; // Sayısal veri tipi

var cinsiyetiErkek = true; // Doğru/Yanlış(Boolean) veri tipi

// Dizi veri tipi
var sertifikalar = [“HTML5”, “CSS3”, “Javascript”];

// Nesne veri tipi
var aileBireyleri = {esi: “Aylin YILMAZ”, cocugu: “Metin YILMAZ”};

Javascript’te veri türü dinamiktir. Yani ona atadığınız veriye göre veri türü de değişir.

var x; // x değişkeninin veri tipi şu anda belirsiz
var x = 5; // x değişkeninin veri tipi sayısal oldu
var x = “Slm”; // x değişkeninin veri tipi metin oldu

Javascript’te verinin türünü öğrenmek için typeof operatörü mevcuttur.

typeof x; // x değişkeninin veri tipini bulur.

İlgilendiğiniz değişkenin veri türünü öğrenmek için typeof operatöründen faydalanabilirsiniz. Örneğin yukarıdaki veri türlerini örneklemek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

See the Pen
Javascript’te Veri Türleri
by Oben SEVEN (@obenseven)
on CodePen.


Yukarıdaki örnekte sertifikalar değişkeninin veri türünün de nesne(object) olduğunu farketmişsinizdir. Javascript dizileri de nesne veri türünde algılar.

Bu da demek oluyor ki Javascript’te dizi içindeki verilere hem dizi elemanlarına ulaştığımız şekilde hem de nesne elemanlarına ulaştığımız şekilde erişebiliriz. İlerleyen konularda yeri geldiğinde buna tekrar değineceğiz.