Javascript fonksiyonu, belirli bir görevi yerine getirmek için tasarlanmış kod bloğudur. Javascript fonksiyonları bir butonun tıklanması, sayfanın yüklenmesi gibi bir eylem gerçekleştirildiğinde çalıştırılırlar.

function anahtar kelimesi ile tanımlanırlar. Bu kelimeyi fonksiyonun adı ve parantez içerisinde virgülle ayrılmış parametreleri takip eder. Parametreler fonksiyonun içinde işlem yapılmak üzere fonksiyona gönderilen değişkenler olarak düşünülebilir. Daha sonra ise süslü parantezler {} arasına yazılmış olan kod bloğu gelir.

function fonksiyonun_adi(parametre1, parametre2, ...){
   Çalıştırılacak Javascript Kodları
}

Basit bir örnekle açıklamak gerekirse aşağıdaki fonksiyon iki sayının çarpımını gerçekleştiren javascript fonksiyonudur.

function ikiRakamCarp(birinciSayi, ikinciSayi){
   return birinciSayi * ikinciSayi;
}

Yukarıdaki return komutu yapılan işlemin sonucunu bize döndüren ifadedir ve fonksiyon içindeki kod bloğu return komutuna ulaştığında çalışmayı durdurur. Örneğin yukarıdaki fonksiyonu bir Javascript kodu içerisinde kullanalım ve fonksiyondan dönen sonucu ekrana yazdıralım.

See the Pen
İlk Javascript Fonksiyonu
by Oben SEVEN (@obenseven)
on CodePen.


Yukarıdaki fonksiyonda bir x değişkeni tanımlanıp ona değer atanırken bir fonksiyona çağrı yapılarak ona 2 adet parametre gönderildi ve bu vesileyle çalıştırılan fonksiyondan geri dönen değer çağrıldığı yere döndü ve x değişkenine değer olarak atandı. Bir sonraki adımda ise x değişkeni sıkça kullandığımız sayfaya yazdırma yöntemi ile sayfamızın ziyaretçisine gösterildi.

Aşağıdaki benzer örnekte ise hava sıcaklığını Fahrenheit’dan Celcius’a çeviren bir fonksiyonumuza direkt Javascript kodunun ekrana yazdırma ifadesi içinden çağrı yaparak kullanıyoruz.

See the Pen
Fahrenheit-Celcius dönüşümü
by Oben SEVEN (@obenseven)
on CodePen.