Haberdar Ol

* Güncel içeriklerden ilk sen haberdar ol!

Beğenilenler

Kişisel sitemi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Tüm sitelerde olduğu gibi burada da çerezler kullanılıyor ve siteyi dolaşmaya devam etmeniz çerez politikasını onaylamanız için yeterlidir.
1-Python'ın Temelleri

17- İstisna Durumları ve Hataları Yönetmek(Exception Handling) 

Python’da hatalar 2 şekilde karşımıza çıkarlar; Yazım(Syntax) Hataları ve İstisnalar. Her ne şekilde olursa olsun uygulamanızda hatalar ile karşılaşmak son derece büyük bir problemdir, çünkü programınızın çalışmasını durdurur. Yazım hatalarına örnek olarak tanımlamadığınız bir değişkeni kullanmak ya da bir fonksiyon yazarken alt satıra geçmeden önce…

1-Python'ın Temelleri

16- Modüller 

Modül kavramını bir kod kütüphanesi olarak düşünebilirsiniz. Yazdığınız kod içinde kullanmak isteyeceğiniz fonksiyonların bulunduğu bir dosya olarak da düşünebilirsiniz. Aynı zamanda sizin yazdığınız ve .py uzantılı olarak kaydettiğiniz dosyalar da birer modül olabilir. Bu dosyaları diğer dosyalarınız içine import anahtar kelimesiyle dahil edip, içindeki fonksiyonları…

1-Python'ın Temelleri

15- Değişkenlerin Kapsama Alanı 

Programlama dillerinde değişkenler oluşturuldukları alanda tanımlıdır. Buna Kapsama Alanı adı verilir. Alan olarak hiyerarşik bir düzen tanımlıdır. Programlama dilleri genel olarak {} arasında yer alan alana kapalı bir alan gibi davranma eğilimindedir. Python’da, süslü parantezler {} yerine girintiler ve koşullu ifadeler, fonksiyonlar gibi kod blokları…

1-Python'ın Temelleri

14- Fonksiyonlar 

Fonksiyonlar sadece çağırıldıklarında çalışan bir kod bloğudurlar. Fonksiyonun çağırılması ifadesi, fonksiyona verilen ismin kodun bir bölümünde kullanılması anlamını taşımaktadır. Dilerseniz fonksiyonlara parametreler vasıtasıyla veri de göndererek içindeki kod bloğunda kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Fonksiyonlar sonuç olarak bir  veri döndürürler. Python’da bir fonksiyon oluşturmak için def anahtar kelimesi…

1-Python'ın Temelleri

13- Python’da Rakamlar 

Python’da 3 tür sayısal ifade vardır; Tamsayılar(int), Ondalık Sayılar(float), Karmaşık Sayılar(complex) Bildiğiniz gibi bir değişkene atama yapıldığında otomatik olarak veri türü de belirlenmiş olur. tamsayi=2 print(type(tamsayi)) ondalik=3.14 print(type(ondalik)) kompleks=2j print(type(kompleks)) Çıktı: <class ‘int’> <class ‘float’> <class ‘complex’> Burada ondalık sayıları yazarken virgül yerine nokta kullanıldığına…

1-Python'ın Temelleri

12- Python’da Metinler – Karakter Dizileri 

Bu konu da Python’da metinler(karakter dizileri) ile nasıl çalışacağımızdan bahsedeceğiz. Adı üzerinde Python’da metinler karakterlerden oluşan bir liste gibi davranır. Bu nedenle listelerde kullandığınız tüm yöntem ve metodları metinler üzerinde de kullanabilirsiniz. Öncelikle; metinlerin çift tırnak ya da tek tırnak işareti ile oluşturulduğunu veri türleri…

1-Python'ın Temelleri

11- Python’da Döngüler 

Döngüler programlama dillerinde çok fazla kullanım alanı olan ve bir kodu birden fazla kez çalıştırmanızı sağlayan ifadelerdir. Kodun kaç kez çalıştırılacağını belirlemeniz için de bir koşul taşırlar. Bu koşul sağlandığı sürece döngü içindeki kod tekrar tekrar çalıştırılmaya devam eder. Python temel olarak 2 döngüye sahiptir;…

1-Python'ın Temelleri

10- Koşullu İfadeler 

Koşullu ifadeler tüm programlama dillerinde iş akışını oluştururken faydalandığımız özelliklerdir. Belirli bir koşulun gerçekleşmesi durumunda belirli bir kod parçasını, gerçekleşmemesi durumunda ise farklı bir kod parçasını çalıştırmanızı sağlar. if koşullu ifadesi, her programlama dilinde en çok kullanılan kodlardan biridir.  Şablonu şu şekildedir; if koşul:  …

1-Python'ın Temelleri

9- Python’da Veri Koleksiyonları – Sözlükler(Dictionaries) 

Python veri koleksiyonlarından son olarak inceleyeceğimiz Sözlükler(Dictionaries)dir. Yapı olarak diğer programlama dillerindeki nesne veri türüne benzerdir. Süslü parantez içinde anahtar-değer ikilileri şeklinde depolanır. Sözlükler; sıra numarasına sahip olmayan ve  her anahtarın küme içinde yalnızca bir kez bulunabildiği tekrar etmeyen veri koleksiyonlarıdır. İçindeki veriler anahtar olarak…

1-Python'ın Temelleri

8- Python’da Veri Koleksiyonları – Kümeler(Sets) 

Bir başka Python Veri Koleksiyonu da Kümeler(Sets)dir. Kümeler; sıra numarasına sahip olmayan, indekslenmemiş, içindeki veriler değiştirilemeyen ve her verinin küme içinde yalnızca bir kez bulunabildiği tekrar etmeyen veri koleksiyonlarıdır. Kümelerde veriler köşeli parantezler arasında yazılırlar. personelListesi = {“Oben Seven”, “Aykut Demir”, “Mert Bozok”} print(personelListesi) Çıktı:…