1- COMPUTE

EC2(Elastic Compute Cloud), yeniden boyutlandırılabilen web hizmetidir. Sanal makine oluşturma hizmetidir. Ağ,depolama gibi ek alt servisleri de içerir.

Amazon Lightsail, özel sanal sunucu(VPS) oluşturmanın kolay yoludur. Fiyatlandırma sabittir. Sanal makine, SSD depolama, veri aktarımı, DNS yönetimi ve sabit IP hizmetlerini içerir. Temelinde EC2 vardır ama yönetimi kolaydır. Ayrıca Load Balancer ile ölçeklendirilebilir.

ECS(Elastic Container Service) Docker container uygulamalarını çalıştırmanıza ve yönetmenize izin veren hizmetidir.

EKS(Elastic Kubernetes Service), Kubernetes kullanarak container uygulamalarının yönetilmesini sağlar.

Lambda, sunucuya gerek kalmadan(Serverless) kod çalıştırılmasını sağlar. Kod çalıştırılmadığı sürece ödeme almaz, hesaplama zamanı için ödeme yapılır. Her tür backend hizmeti için kod çalıştırabilir. Kodu yükle ve çalıştır mantığıyla, ölçeklendirilebilir hizmet sağlar. Diğer AWS hizmetlerinden kodu tetiklemek ya da web/mobil uygulamadan çağırmak için ayarlanabilir. Lambda sayesinde kod çalıştıracak sunucu ortamı oluşturma zahmetinden kurtuluyoruz.

Batch, geliştiriciler ya da bilim adamlarının yüzbinlerce bilgisayar işlemini kolayca çalıştırmasını sağlar. Toplu işlemleri gerçekleştirmek için gerekli sanal makineleri dinamik olarak belirler.

Elastic Beanstalk, web sunucularında Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Go, Ruby ve Docker ile geliştirilen web uygulamalarını ve servislerini yayınlamak için kullanılan bir hizmettir. Siz kodunuzu yüklersiniz; Elastic Beanstalk kapasite, otomatik ölçeklendirme, yük dengeleme, otomatik ölçeklendirme işlemlerini kendisi gerçekleştirir. Elastic Beanstalk AWS’in PaaS hizmetidir. Bu Lambda’ya benzer bir hizmettir.

2- STORAGE

S3; web sitelerinden, mobil uygulamalardan, kurumsal uygulamalardan veya sensör ya da cihazlardan gelen verileri depolamak için oluşturulmuş obje tabanlı depolama hizmetidir. 5 TB. boyutundaki tek bir dosyayı dahi depolayabilir.

Elastic File Storage(EFS); bulut hizmetleri ve şirket içi kaynaklar için kullanımı kolay ve ölçeklenebilir dosya depolama alanıdır. Dosya ekleyip kaldırırken uygulamalara zarar vermeden otomatik olarak küçülüp genişler. Birden fazla sanal makineye ve aynı zamanda kendi sunucu odanızdaki bir makineye bağlayabileceğiniz, aynı anda birden fazla makinenin erişiminde olan esnek bir disktir.

Glacier; veri arşivleme ve yedekleme için kullanılır. S3’ün uzun vadeli saklanacak ama sık erişilmeyecek dosyalar için olan daha ucuz versiyonu gibi düşünebilirsiniz.

Storage Gateway; kurum içi uygulamaların AWS bulut depolama alanını kullanabilmesi sağlayan depolama hizmetidir. Bu hizmeti; yedekleme ve arşivleme, acil durum felaket kurtarma, bulut veri işleme, depolama katmanları ve geçiş için kullanabilirsiniz. Ağ geçidi S3, EFS, Glacier gibi depolama hizmetlerine bağlanır. Yerelde tutulan dosyaları bulutta yedekleyerek felaket senaryolarında kurtarma işlemlerini sağlar.

3- DATABASE

Relational Database Service(RDS), bulutta ilişkisel bir veritabanını kurmayı, çalıştırmayı ve ölçeklendirmeyi sağlayan SQL modeli hizmettir.

DynamoDB; her ölçekte performanslı ilişkisel olmayan NoSQL modeli veritabanı hizmetidir.

ElastiCache; Redis ve Memcached hizmetidir. RAM üzerinden hızlı bellekleme ile oluşturulan bir önbellekleme(cache) hizmetidir. Sık erişilen veriyi veritabanından çekerek zaman kaybetmek yerine bir kez çekip bu belleğe yerleştirerek sonraki sorgularda bu alandan sunarak hız kazandırmayı hedefler.

Neptune; Yüksek düzeyde bağlı veri kümeleri ile çalışan uygulamaları oluşturmayı ve çalıştırmayı kolaylaştıran grafik veritabanı hizmetidir. Milyarlarca ilişkiyi depolayıp grafiği milisaniye erişim süresiyl sorgulamak için optimize edilmiştir. Burada grafik olarak ifade edilen terimin resimler ile bir alakası yoktur. Nesneler arasındaki çift yönlü ilişkileri modellemekte kullanılan matematiksel bir yapıdır.

Redshift; hızlı ve ölçeklenebilir bir veri ambarıdır. Makine öğrenimi, büyük veri analizi gibi alanlarda kullanınlır. Veri Ambarı(Data Warehouse) bir veya daha fazla kaynaktan yapılandırılmış verileri bir araya getiren veri saklama yapısıdır. Esasında bu da bir veritabanı hizmetidir, ancak ürün olarak kullanılan veritabanı üzerinde yüksek işlem gücü gerektiren sorgular çalıştırmak hizmet sunan veritabanının performansını düşüreceği için bilgi edinmek için yapılan raporlama sorgularının ve diğer çalışmaların veri ambarlarında yürütülmesi gerekir. Örneğin, e-ticaret sisteminin veritabanından alınan bilgiler ile CRM sisteminin veritabanından alınan bilgiler bir veri ambarında bulundurulup, iş ile ilgili karar oluşturamyı sağlayacak isttistiksel bilgileri sağlayacak sorgular burada yürütülür. Böylece e-ticaret sisteminin veritabanına ya da CRM sisteminin veritabanına bir yük bindirilmez.

4- NETWORKING & CONTENT DELIVERY

Virtual Private Cloud(VPC); bir sanal ağda AWS kaynaklarını çalıştırabileceğiniz mantıksal olarak izole edilmiş bir bölümdür. Kendi IP adres aralığına sahip, alt apların oluşturulduğu ve rota tabloları ile ağ geçitlerinin yapılandırılması dahil sanal bir ağ ortamı kurulumunu sağlar.

Cloudfront; Kullanıcılara veri, resim, video, uygulama ve API’leri hızlı bir şekilde ulaştıran içerik dağıtım ağı(CDN) hizmetidir. DdoS koruma, S3, Elastic Load Balancing ve AWS Shield for EC2 gibi hizmetlerle entegre çalışır.

Route 53; DNS hizmetidir. Kullanıcıların uygulamalara yönlendirilmesini sağlar. Domain’leri sayısal IP adreslerine çevirir. Yani bir nevi telefon santrali gibi çalışır. Hangi hizmetin hangi numarada çalıştığı ile ilgili yönlendirmeyi sağlar.

API Gateway; Geliştiricilerin API oluşturmasını ve yayınlamasını sağlayan hizmetdir. Sadece bir kaç tıklamayla, EC2 üzerinde çalışan işler, Lambda üzerinde çalışan kodlar veya herhangi bir web uygulaması gibi backend hizmetlerine erişmek için kapı olarak işlev gören API oluşturabilirsiniz.

Direct Connect; tesisinizdeki veri merkeziniz ya da ofisiniz ile AWS arasında internet tabanlı bağlantılardan daha tutarlı özel bir ağ bağlantısı kurulmasını sağlar.

5- MIGRATION

Farklı sistemleri AWS’ye ya da AWS’yi farklı sistemlere taşıma işlemidir.

Migration Hub, ihtiyaçlarınıza en iyi uyan geçiş araçlarını seçmenizi ve geçiş sürecindeki ilerlemeyi görmenizi sağlar. Yerel ya da başka sunucularda bulunan uygulamalarınızı AWS ortamına taşırken bu araçlardan faydalanılır.

Application Discovery Service; sizin şirket içi veri merkezleriniz hakkında bilgi toplayarak AWS’ye geçiş projelerinizde yardımcı olur. Kendi sunucularınızın yapılandırma, kullanım ve davranış verilerini toplayarak sunar. Böylece onlarca sunucunun yapılandırıldığı kompleks sistemlerin AWS’ye taşınmasını kolaylaştırır.

Database Migration Service; veritabanlarınızı AWS’ye taşımanıza yardımcı olur. Taşıma esnasında kaynak veritabanı çalışmaya devam eder.

Server Migration Service; şirket çi çalışan sunucularınızı AWS’ye taşımanızı kolaylaştıran bir hizmettir. Büyük ölçekli sunucu geçiş işlemlerine yardımcı olur ve geçiş enasında çalışan sistem kesintiye uğramaz.

Snowball; büyük ölçekli veri taşıma çözümüdür. Petabyte seviyesindeki veriyi AWS’ye ya da AWS’den dışarı taşıyabilir. Bu, size AWS tarafından gönderilen ve içinde disk buunan bir cihazdır. Verileriizi bu cihaza aktarır ve şifrelenmiş şekilde AWS’ye geri gönderirsiniz. Böylece büyük ölçekli verilerin buluta yüklenmesi işini, internet bağlantısının getireceği kesinti, hız ve maliyet sorunu olmadan çözersiniz.

6- MANAGEMENT TOOLS

Cloudwatch; İzleme ve yönetim hizmetidir. Uygulama ve sistem kaynaklarından işlem yapılabilir bilgiler edinmenizi sağlar. Performans değişikliklerini anlar ve bunlara yanıt vermek içim otomatik çözümler tetikleme imkanı verir. Örneğin; sunucuda %80 üzerinde işlemci kullanımı olursa beni uyar ve bu durum 5 dakika devam ederse yeni bir sunucuyu otomatik devreye al gibi işlemleri kurgulayabilirsiniz.

CloudTrail; yönetim, uyumluluk ve denetim mekanizmasıdır. AWS altyapınızı kaydedebilir ve izleyebilirsiniz. Hesap geçmişi etkinliklerini izlemenizi sağlar. Böylece takip, geçmiş işlemleri keşif, güvenlik analizi, kaynak değişikliği izleme ve sorun giderme konularında yardımcı olur.

Örneğin birden fazla AWS yöneticisi olan bir firmada, herkesin bir çok görevi yerine getirdiğini varsayalım. Zaman içerisinde sistemde bir kaynağın, EC2 Instance ya da veritabanının silindiğini görüyoruz. Bunun sorumlusunun kim olduğunu tespit etmek istiyoruz. Bu durumda CloudTrail servisi yardımcı olur. Her yapılan işlemin hangi hesapla ve ne zaman yapıldığı bilgisini bize sağlar.

CloudFormation; tüm altyapı kaynakları için ortak bir dil sağlar. Tüm coğrafyalarda ve hesaplarda modelleme ve devreye alma işlemi için bir metin dosyası kullanımına izin verir. Örneğin, kompleks bir sunucu ve hizmet altyapısını ayağa kaldırdınız ancak bunu tekrarlamak zorundasınız. Yani aynı sistemi birden fazla kez kurmanız gerekiyorsa, bu işlerinizi otomatize etmenizi sağlayan hizmet CloudFormation’dır.

AutoScaling; uygulamalarınızı izler ve uygun maliyetle uygulamanızı ölçeklendirmenizi sağlar. EC2 Instance ve Spot Instance, ECS görevleri, DynamoDB tablo ve dizinleri, Aurora Replica’larını otomatik olarak ölçeklendirmenizi sağlar. Aldığınız yük ile orantılı olarak kaynakları otomatik olarak artırıp azaltarak ekonomik ve kesintisiz bir çözüm elde etmenizi sağlar.

Config; AWS kaynaklarının konfigürasyonlarını ve denetimini sağlayan hizmettir. Kaynak konfigürasyonlarını izler ve yapılandırmalardaki değişiklikleri, kaynaklar arasındaki ilişkileri ve geçmişini görmenize yardımcı olur. Örneğin kompleks bir sistem tasarladınız ve o andaki halinin konfigürasyonunu kaydettiniz. Sonra yapılan her konfigürasyon değişikliğini takip ettiniz ve bir sorun oluştuğunda hangi değişiklikten kaynaklandığını bulmak istiyorsunuz. İşte size bunu Config sağlar. Yani CloudTrail’in yaptığı işin aynısını konfigürasyon için yapan bir hizmettir.

OpsWorks, Chef ve Puppet sunucularının konfigürasyonları ayarlamanıza izin veren platformdur. Infrastructure as Code size yapılandırma işlemlerini tek tek ilgili araçları kullanarak yapmak yerine bir tanımlama dosyası aracılığyla bulut altyapısını otomatik olarak oluşturmanızı sağlayabilen yapıdır. (Bkz. https://medium.com/devopsturkiye/infrastructure-as-code-nedir-42e89c1b744d)

Altyapı için otomasyon sağlayan yazılımlar Chef ve Puppet’dır. Bunlar altyapınızın kurulumu ve yönetimini ve istediğiniz seviyede kalmasını sağlamayı hedefler. OpsWorks’de bu chef ve puppet’ın AWS üzerinde hizmete dönüştürülmüş halidir.

Service Catalog; kurumların BT hizmetleri için kullandıkları sunucular, yzılımlar, veritabanları gibi tüm servislerine ait kataloglarını oluşturup yönetebildikleri hizmettir. Örneğin şirket çalışanları AWS kaynaklarını kullanabilsinler ancak sadece belirli servislerden yararlanabilsinler istiyorsanız sze bunu Service Catalog sunar.

Systems Manager, birden fazla AWS hizmetini tek ekranda birleştirerek, operasyonel verileri görüntülemenizi ve kaynaklardaki görevleri otomatikleştirmenizi sağlayan birleşik bir kullanıcı arayüzüdür. Bir çok sunucuyu tek bir ekranda toplayarak hepsine birden işletim sistemi güncellemesi yapmak gibi görevleri yönetebilirsiniz.

Trusted Advisor, performans ve güvenliği artırırken maliyetleri düşürmek için optimizasyon yapmanızı sağlar. Kaynaklarınızı yönetmeniz için rehberlik eder.

Örneğin sunucularınızdan birinin portlarını dışarıdan erişilebilir şekilde açık tanımladınız. Bu durumda size uyarı vererek sadece kullanacağınız portları açmanız gerektiğini, aksi takdirde bir güvenlik sorunu oluşturacağını iletir.

Managed Services, kendisi bir AWS hizmeti olmamakla birlikte, AWS yönetiminizi outsource ederek bir başka firma tarafından yönetilmesi hizmetini güvenilir partnerleri aracılıyla sunar.

7- SECURITY, IDENTITY & COMPLIANCE

Identity and Access Management(IAM); servis ve kaynaklara erişimi güvenlik altına alır. Kullanıcı ve grup oluşturabilir ve erişebilecekleri kaynakları ve hizmetler için yetkilendirmeler tanımlayabilirsiniz.

Cognito; kullanıcı oluşturma, oturum açma, web ve mobil uygulamalara erişim sağlama işini yönetmeyi sağlar. Facebook, Google, Amazom ve SAML 2 üzerinden oturum açmayı destekler. Örneğin AWS üzerinde çalışan bir uygulamanız var ve kullanıcıların bu uygulamaya Google, FB ve Amazon hesaplarıyla giriş yapabilmesini istiyorsunuz. Bu hizmet size bu işlemi bir kaç tıklamayla yapabilme imkanı verir.

Secrets Manager; uygulamalarınıza, hizmetlerinize ve kaynaklarınıza erişmek için gereken anahtarları korumanızı sağlar. Bu hizmet uygulamalarınızda kullanmanız gereken şifreleri güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar.

GuardDuty; Kötü amaçlı ve yetkisiz davranışları izleyen tehdit algılama hizmetidir. Kaynaklarda potansiyel olarak tehlike altında olabilecek instance’ları ve saldırganların keşif çalışmalarını da tespit eder.

Inspector; AES’de bulunan uygulamaların güvenliğini geliştirmeyi sağlayan bir güvenlik hizmetidir. Uygulamalardaki güvenlik açıklarını ve best practice’lerden sapmaları değerlendirir ve ayrıntılı güvenlik bulguları listesi üretir.

Macie; AWS üzerindeki verilerinizde hassas verileri bulan ve koruyan makine öğrenimi temelli bir güvenlik hizmetidir. Macie, kişisel verileri ya da fikri mülkiyet taşıyabilecek verileri tanır ve size bu verilere nasıl erişildiği ile ilgili bilgi sağlar. Örneğin, S3 üzerinde bir kredi kartı bilgisinin şifrelenmeden saklandığını size bildirir.

Single Sign On(SSO); çoklu AWS hesaplarına SSO erişimini merkezi olarak yönetmeyi sağlar. Kullanıcıların kendi kurumsal kimlik bilgileriyle oturum açmalarını ve atanmış tüm hesap ve uygulamalara tek yerden erişmelerini sağlar.

Certificate Manager; AWS sertifika yöneticisi SSL/TLS sertifikalarını yönetmenizi sağlayan hizmettir. Bu hizmet SSL sertifikalarının satın alınması, yüklenmesi ve yenilenmesi için manuel yürütülen süreci kaldırır.

Hardware Security Module(CloudHSM); AWS üerinde kendi şifreleme anahtarlarınızı oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlayan bir donanım güvenlik modülüdür. AWS tarafına yolladığımız verileri hiç kimsenin görmesini istemiyorsak verileri şifrelememiz gerekecektir. Kurumsal seviyede güvenli donanım seviyesi şifreleme bu hizmet asyesinde gerçekleştirilir.

Directory Service; Microsoft Active Directory için AWS dizin hizmetidir. Grup ilkesi ve SSO gibi yerleşik Active Directory özelliklerinden yararlanabilirsiniz. AWS Enterprise IT uygulamalarını Active Directory kullanıcılarının kullanabilmesini sağlar.

Web Application Firewall(WAF), web uygulamalarınızı koruyan firewall uygulamasıdır. SQL injection veya Cross Site Scripting gibi genel saldırı kalıplarını engellemek gibi faydaları vardır. Uygulamanıza özel kurallar tanımlayarak güvenliğini sağlarsınız. Esasında WAF ve yine bir güvenlik hizmeti sunan hizmet olan Shield iki ayrı hizmettir ama WAF kullandığınız zaman Shield’in de standart hizmetini kullanmış olursunuz. Shield sizi DdoS saldırılarına karşı korumayı sağlar.

Artifact, uyumluluk ile ilgili bilgiler, güvenlik ve uyumluluk raporları sağlar. Aslında bir hizmet değil, dosya deposudur. Çeşitli otoriteler tarafından sağlanan sertifikalar(ISO27001, PCI gibi) içinkaynaktır.

8- APPLICATION INTEGRATION

Simple Queue Service(SQS); mikroservisleri, dağıtılmış sistemleri ve sunucusuz uygulamaları ölçeklendirmenize olanak sağlayan bir mesajlaşma hizmetidir. Yazılımlar arası mesajlaşma işlemlerini yürütür.

Simple Notification Service(SNS); mesajların uç noktalara ve müşterilere abonelik ile sağlanan bir mesajlaşma ve mobil bildirim hizmetidir. E-mailden SMS mesajına, Android ve iOS cihazlara gönderilen tüm bildirimleri oluşturmayı ve göndermeyi sağlar. Ayrıca tüm AWS hizmetleri de bu hizmeti kullanmaktadır. Örneğin CloudWatch takip ettiğiniz sistem uyarı mesajlarını size SNS kullanarak iletir.

Simple Workflow Service(SWF); Geliştiricilerin paralel ya da sıralı olarak iş oluşturmasına ve çalıştırmasına yardımcı olur. Görev koordinatörü gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bir iş uygulaması yazdığınızı düşünün. Bu uygulama şirketteki personeklin ihtiyaç duydukları iş malzemelerini sipariş vermelerini sağlayacak. Bir büro personeli sisteme girecek ve kalem, kağıt, ataç, dosya föyü gibi malzeme ihtiyaçlarını işaretleyecek ve bu talep satın alma departmanının önüne düşecek. Gerekli ihale ve satın alma sürecinden sonra ürünler gelecek ve kargo ile gerekli kullanıcıya dağıtılacak. Fatura satın alma tarafından sisteme girilecek ve muhasebenin önüne ödeme talebi olarak düşecek. İşte bu iş akışlarını takip edecek hizmet SWF’dir. Bunu kendimi yazmak yerine bu hizmeti kullanabiliriz.

Step Functions; birden fazla AWS hizmetini sunucusuz iş akışlarına koordine etmenizi sağlar. Böylece uygulamaları hızlıca oluşturup güncelleyebilirsiniz. Step Functions AWS Lambda işlevlerinin ve birden fazla AWS hizmetinin iş açısından kritik uygulamalara eklenmesini kolaylaştıran sunucusuz bir işlev düzenleyicisidir. Servislerin ard arda çalışmasını düzenlemeye yardımcı olur.

Amazon MQ; Apache ActiveMQ tabanlı olarak kullanılan bir message broker hizmetidir.

9- ANALYTICS

Athena; SQL kullanarak S3^deki verileri analiz etmeyi sağlayan bir sorgu hizmetidir. Sunucusuz çalışır.

Elastic MapReduce(EMR); büyük veri ile çalışmak için Hadoop hizmeti sunar. Apache Spark, HBase, Presto ve Flink gibi diğer popüler frameworkleri kullanabilir ve S3 ile DynamoDB içindeki verilerle etkileşimde bulunabilirsiniz.

CloudSearch; Bulutta yer alan mobil uygulamanıza veya web sitenize arama özelliği kazandırabilieceğiniz arama hizmetidir. 34 dilde vurgulama, otomatik tamamlama ve coğrafi arama gib özellikleri destekler.

Elasticsearch Service; Log analizleri, tam metin araması, uygulama izleme ve benzeri işler için Elasticsearch’ü çalıştırmayı sağlar. Sanal özel bulut(VPC), AWS Anahtar Yönetim Hizmeti(KMS), Kinesis Data Firehose, Lambda, Cognito ve CludWatch gibi hizmetler ile entegrasyon sağlar. Ham veriden eyleme dönüştürülebilir bilgiye ulaşmayı sağlar.

Kullandığınız hizmetlere ait log dosyaları sürekli olarak sistem işleyişi ile ilgili verileri tutar ve bu veri büyüyerek insan becerisiyle takip ve kontrol edilemeyecek seviyeye gelir. Aradığınız bir bilgiye ulaşmak bu veri yığını içinde çok zordur. Bu nedenle log analiz ve arama hizmetleri kullanılır. Bunların en bilineni Elasticsearchdür.

Kinesis; gerçek zamanlı akan verileri toplamak, işlemek ve analiz etmeyi sağlayan hizmettir. Video, ses, uygulama günlükleri, web sitesi tıklamaları ve IoT telemetri verileri gibi gerçek zamanlı verileri analiz edebilirsiniz.

Elasticsearch’ü büyük veri yığınları için bilgiye ulaşma çözümü olarak ele almıştık, ancak sizin bu veri daha akış halinde iken gerçek zamanlı olarak işleme ihtiyacınız var ise o zaman Kinesis tercih edebilirsiniz.

QuickSight;verilerinizi görselleştirme, AdHoc analizleri ve bunların sunumu için kullanabileceğiniz iş zekası hizmetidir. Gelişmiş analizler yapabilir ve bunları bir web tarayıcıdan ya da mobil cihazdan erişilebilen görsel kontrol panelleri oluşturabilirsiniz.

DataPipeline; farklı AWS sunucuları ve depolama hizmetleri arasında işlem yapmanıza yardımcı olan hizmettir. Verilerinizi depolandıkları yerden taşıyarak AWS hizmetlerinin yanısıra S3, RDS, DynamoDB ve EMR’a işleyebilirsiniz. Büyük bir datayı bulunduğu AWS hizmetinden bir diğerine taşımak için kullanılacak olan hizmettir.

Glue; analiz için verilerinizi hazırlamanızı ve yüklemenizi kolaylaştıran hizmettir. Veri Bilimi alanında Veri Entegrasyonu ve Dönüşümü(Data Integration and Transformation) görevleri; Ayıklama(Extract), Dönüştürme(Transform) ve Yükleme(Load) işlemlerinin baş harflerinden oluşan ETL kısaltmasıyla da bilinir. Günümüzde sıralaması değiştirilerek ELT olarak isimlendirilmektedir. Bu hizmet yardımıyla bir kaç tıklama ile bir ETL işi oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz. Basit haliyle bir veritabanından verilerin çekilip, işlenip, analiz edilmesi ve başka işlemlerde kullanılmak için farklı bir veritabanına yazılması işlemini yürütebilir.

10- CUSTOMER ENGAGEMENT

Simple Email Service(SES), pazarlama, bildirim ve işlem emailleri göndermek için tasarlanmış bulut tabanlı e-mail gönderme hizmetidir. SES’i mevcut uygulamalarına entegre etmek için SMTP arayüzünü veya AWS SDK’larından birini kullanabilirsiniz. Böylece SES ile email gönderme yeteneğini kullandığınız yazılıma entegre edebilirsiniz. Pazarlama için kampanya emailleri gönderebileceğiniz bir SaaS hizmetidir. Bununyanında bir uygulamanıza email gönderme özelliği eklemek istiyorsanız SES ile yapabilirsiniz.

Connect; müşteri hizmetleri sunmak için geliştirilmiş iletişim merkezi hizmetidir. Self servis grafik arayüzü teknik olmayan kullanıcıların iletişim akışlarını tasarlamasını, aracıları yönetmesini ve metrikleri izlemesini kolaylaştırır. Kendisi de bu hizmeti kullanan Amazon, size de bunu bir hizmet olarak sunarak dakikalar içinde bir Call center oluşturmanıza imkan veriyor.

PinPoint; müşterilerinize e-mail, sms ve mobil push mesajı göndermenizi sağlar. Örneğin bir eticaret mobil uygulamanız var diyelim. Yeni bir ürün çıkarttınız ve bu ürünü kullanabilecek ilişkili bir başka ürünü almış olan müşterilere ulaşmak istiyorsunuz. Bu durumda son 6 ayda siteden ilişkili ürünü alan müşterilere mobil bildirim göndererek yeni ürünü almaya yönlendirebilirsiniz. Yani bu servis hem mobil uygulamalarınızın kullanımını analiz etmenize imkan veriyor, hem de bununla ilişkili kampanya yaratmanızı sağlıyor.

11- MOBILE SERVICES

Mobile Hub; yapılandırılmış AWS hizmetleri hakkında bilgi depolayan bir bulut yapılandırma dosyası oluşturur. Mobil uygulama geliştirdiğinizde pek çok farklı servis ile haberleşme ihtiyscınız doğar. Mobile Hub; kendisi bir hizmet değil, bu servisler ile iletişim kuran arayüzdür.

AppSync; uygulamalarınız arasında veri güncellemesini sağlar ve çevrimdışı kullanıcılar yeniden online olduklarında verilerini günceller. Birbirleriyle entegre mobil ve web uygulamaları oluşturmayı kolaylaştırır. Örneğin twitter gibi sosyal medya uygulamaları hem web hem de mobil uygulamaya sahipler ve birbiriyle entegre çalışan, aynı zamanda offline’da kullanılabilen bir yapıya sahipler.

DeviceFarm; uygulamalarınızı bir çok cihazda test edebilmenizi sağlar. Sorunları tespit etmek için video, ekran görüntüsü, günlükler ve performans verileri üretir.

12- DESKTOP & APP STREAMING

WorkSpaces; bulutta bir masaüstü ortamı oluşturmayı sağlar. Farklı lokasyonlarda çalışan kullanıcılarınıza Windows ve linux masaüstü bilgisayarları hızlı şekilde oluşturabilirsiniz. Aylık veya kullanım saatine bağlı ödeme planları mevcuttur.

AppStream 2.0; masaüstü uygulamalarını bir tarayıcı içinde çalıştırabilmeyi sağlar. Böylece farklı lokasyonlarda çalışan kullanıcılarınız tarayıcılarından uygulamayı kullanabilir.

13- MEDIA SERVICES

Elastic Transcoder; medya dosyaları için tür dönüştürme hizmeti sunarak akıllı telefonlar, tabletler ve PC’lerde oyantılacak hale getiriyor. Örneğin elinizdeki video dosyasını stream için kullanmak istediğinizde farklı boyutlardaki ve donanımlardaki cihazlarda izlenebilecek formata getirmenize yardımcı oluyor.

Kinesis Video Streams; bağlı çok sayıda cihazdan analiz, makine öğrenimi, oynatma ve diğer işlemler için videoları AWS’ye güvenli şekilde alır, depolar, şifreler ve endeksleyerek kullanımı kolay API’ler ile verilerinize erişmenize imkan verir. Örneğin, makine öğrenimi ile resim tanıma ve otomatik sınıflandırma gibi işlemler yapmak için video dosyalarını düzgün bir şekilde buluta atma işlemini yerine getirir.

Media Services; bulutta güvenilir ve yüksek kalitede video iş akışları oluşturan bir hizmet ailesidir. Tüm video depolama ve streaming ihityaçlarınızı bulutta karşılayan ve içerisinde MediaConverter, MediaStore, MediaPackage, MediaLive ve MediaTailor araçlarını barındıran bir hizmet grubudur. Örneğin kendi YouTube’unuzu oluşturabilmenizi sağlar.

14- BUSINESS PRODUCTIVITY

Bulutta iş yönetimi uygulamaları olarak sunulan hizmetleri barındırır.

Alexa for Business; insanların seslerini kullanarak teknolojiyle iletişim kurmalarını ve böylece takvimlerini yönetmek, toplantı düzenlemek ve bilgi aramak gibi işlemlerini yürütmelerini sağlar. Örneğin bir otel tüm odalarına Alexa cihazları yerleştirerek müşterilerinin lambaları açma-kapama ya da resepsiyondan sipariş verme gibi işlerini sesli komutlarla yapabilmelerini sağlayabilir.

Chime; çevrimiçi toplantılar, video konferanslar, görüşmeler ve sohbet için kullanabileceğiniz iletişim hizmetidir.

WorkDocs; iş içerikleri oluşturma ve dosya işbirliği hizmetidir. Word, Excel ve PowerPoint dosyaları oluşturup düzenleyerek şirket içi ve dışı paylaşabileceğiniz Google Drive benzeri bir hizmettir.

WorkMail; kurumsal e-mail ve takvim hizmeti çözümüdür. Masaüstü ve mobil email uygulamalrını kullanabilmenizi destekler. Gmail benzeri bir hizmet sunar.

15- DEVELOPER TOOLS

Yazılım oluşturuken kullanılabilecek hizmetler bu kategoridedir. Uygulama geliştirirken kodun test – stage – production adımlarını ayrı ayrı sistemler üzerinde yükleyerek sürecin yönetilmesini sağlayan araçlardır.

Uygulama geliştirmek için web tabanlı bir geliştirme editörü olan Cloud9 hizmeti mevcuttur. Kodunuzu burada yazarsınız. Yazdığınız kodu saklamak ve versiyonlarını oluşturmak için Git benzeri kullanabileceğiniz CodeCommit hizmeti yardımcı olur. Daha sonra kodun bu depolandığı yerden alınarak uygulama haline getirilmesini sağlayan CodeBuild hizmeti kullanılır. Bu hizmet kodu alır, test eder ve kullanıcıların yükleyebilecekleri paketler haline dönüştürür. Bu kodu test sistemlerine yükleme, oradan onay alınca staging sistemine aktarma ve son olarak production aşamasına getirme işini ise CodePipeline ve nihai sisteme aktarmayı da CodeDeploy hizmeti sağlıyor. Tüm bu süreci görsel olarak oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan Dashboard hizmetini ise CodeStar sunuyor. Tüm bu adımlardan sonra oluşturulan uygulama bir sorun ya da performans problemine sahip ise bunu çözmemize ve debug etmemize de X-Ray hizmeti yardımcı oluyor.

16- MACHINE LEARNING

SageMaker; her ölçekteki makine öğrenimi modellerinin oluşturulmasına, eğitilmesine ve dağıtılmasına olanak veren platformdur.

Comprehend; metin içinde bilgi ve ilişkileri bulmak için makine öğrenimini kullanan doğal dil işleme(NLP) hizmetidir. Bu hizmet; metnin dilini tanımlar, anahtar sözcükleri, yerleri, insanları, markaları veya etkinlikleri tespit eder, olumlu ya da olumsuz olduğunu anlar, metni analiz eder ve konuya göre otomatik bir metin dosyası koleksiyonu düzenler.

Örneğin sosyal medyada markanızla ilgili bir hashtag’deki tüm yazılanları çekip, markanızla ilgili olumlu mu yoksa olumsuz mu konuşulduğunu tespit edebilir ya da nelerden bahsedildiğini özet olarak listeleyebilirsiniz.

Deeplens; makine öğrenimi modelleriyle güçlendirilmiş, programlanabilir bir video kameradır. Bu kamerayla kişilerin cinsiyetini, yaşını v.b tespitleri yapabileceğiniz video tanıma uygulaması yazılabilir.

Lex; herhangi bir uygulamaya konuşma arayüzleri oluşturan hizmettir. Lex; konuşmayı metne dönüştürmek için otomatik konuşma tanıma(ASR) ve metinlerin amacını anlamak için doğal dil anlayışı(NLU) kullanarak gerçeğe yakın konuşma sağlayan uygulamalar oluşturmanıza imkan verir.

Daha önce bahsettiğimiz Alexa hizmetinin arkasındaki teknoloji Lex’dir. Uygulamalarınızın içine ses ve yazıyla verilen komutları algılayıp, buna uygun işlemler yürüten özellikler ekleyebilmenizi sağlar. Örneğin e-ticaret sitesinde sesli komutla “38 numara kırmızı spor ayakkabı almak istiyorum” denildiğinde bunları listeleyen bir uygulamayı Lex ile oluşturabilirsiniz.

Polly; metni gerçeğe yakın konuşma haline getiren hizmettir.

Rekognition; uygulamanıza görüntü ve video analizi eklemenizi sağlar. Rekognition API’sine verdiğiniz görüntü veya videodan nesneleri, kişileri, metinleri, sahneleri ve etkinlikleri tanıyabilir ve uygunsuz içeriği tespit edebilir. Ayrıca son derece hassas yüz tanıma ve analizi sağlar.

Translate; geleneksel istatistik ve kural tabanlı çeviri algoritmalarının ötesinde, doğal bir çeviri için derin öğrenme modellerini kullanan bir çeviri hizmetidir.

17- INTERNET OF THINGS

Tüm elektronik cihazların iletişim altyapılarına bağlanarak nesnelerin interneti dediğimiz olguyu oluşturması ve veri üretmesi sonucu bu verilerin işlenmesi için aracı olan hizmetlerdir.

Örneğin tarımsal üretim için bir bölgede toprağa yerleştirilen sensörler yani IoT cihazları ile nem, toprak kalitesi, sıcaklık gibi verileri toplayarak bunları analiz edip sulama sistemleri, yetiştirilebilecek ürünler gibi kararlarda kullanabiliriz. Ayrıca gerçek zamanlı olarak sulama sisteminin o andaki duruma uygun olarak açılıp kapanmasını, aldığımız verilere göre gübreleme zamanlarını otomatize edebiliriz.

Bu kapsamda sunulan AWS hizmetleri ise şunlardır;

IoT Core ile bu sensörlerin birbirleriyle ve bulut altyapısı ile haberleşebildikleri sistemi kurabiliyoruz.

Device Management ile binlerce IoT cihazını tek bir merkezden yönetebiliyoruz.

Device Defender ile IoT cihazlarının güvenliğini takip edebiliyoruz.

IoT Analytics ile üretilen veriyi analiz edebiliyoruz.

GreenGrass ile makine öğrenimi ve IoT cihazlarının gücünü lokal cihazlarımızda kullanabiliyoruz.

IoT 1-Click ile tek tıklamayla AWS Lambda fonksiyonlarını tetikletebileceğimiz uygulamalar oluşturabiliyoruz.

IoT Button programlanabilir bir Wi-Fi düğmedir. Düğmenin mantığını bulutta kodlayarak düğmeye basıldığında öğeleri sayacak veya takip edecek, birini arayacak veya uyaracak, bir şeyi başlatacak veya durduracak, hizmet siparişi verecek, hatta geri bildirim sağlayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Örneğin, düğmeye basarak bir arabanın kapılarını açabilir veya arabayı çalıştırabilir, garajınızın kapısını açabilir, taksi çağırabilir, eşinizi veya bir müşteri hizmetleri temsilcisini arayabilir, evde sık kullanılan temizlik malzemelerinin, ilaçların veya ürünlerin kullanımını takip edebilir veya evinizdeki aletleri uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Düğmeyi Netflix için uzaktan kumanda, Philips Hue ampulünüz için anahtar, Airbnb konukları için check-in/check-out cihazı veya en sevdiğiniz pizzayı sipariş etme yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Düğmeyi API üzerinden Twitter, Facebook, Twilio, Slack ve hatta kendi şirketinizin uygulamalarıyla entegre edebilirsiniz.

FreeRTOS; IoT cihazlarına özel yazılmış bir işletim sistemi olarak micro controller cihazlara yükleyip diğer IoT hizmetleri ile entegre olabilmesini sağlayabiliyoruz.

18- AR & VR

Artırılmış Gerçeklik(AR) ve Sanal Gerçeklik(VR) alanında Sumerian isimli bir hizmeti bulabilirsiniz.

Bu hizmet herhangi bir programlama ya da 3D grafik uzmanlığı bilgisi gerektirmeden AR, VR ya da 3D uygulamaları oluşturmanızı sağlar. Doğrudan tarayıcınızdan sahneler tasarlayabilir, 3D cihazlar ve mobil cihazlarda çalışan etkileşimli sahneler oluşturabilirsiniz.

19- GAME DEVELOPMENT

Gamelift; özellikle çok oyunculu online platformlarda sunucu altyapısını performanslı bir şekilde sunan hizmettir.

Yeni Eklenen Servisler

Timestream; IoT ve operasyonel uygulamalar için büyük ölçekli veriyi depolamak ve analizini kolaylaştırmak amacıyla kullanılabilecek zaman serisi veritabanı hizmetidir. Zaman serisi verileri, zaman içinde verilerdeki değişimi ölçmek için kullanılan verilerdir. Günlük sürekli veri akışının olduğu işlemlerde değişen veriler hızla büyümektedir. Bunları geleneksel veritabanı hizmetleriyle yürütmek oldukça zor ve maliyetli olabilir. Bu soruna AWS tarafından getirilen çözüm Timestream hizmetidir. Temeli NoSQL tabanlı bir veritabanıdır. Ancak zaman akışlı veriye özelleştirilmiştir. Kaydın zamanının önemli olduğu ve sorgunun da bir zaman aralığındaki veriyi sorguladığı durumlarda kullanılır.

Texttract; taranan belgelerden otomatik olarak metin ve veri ayıklayan bir hizmettir. Standart OCR tarama hizmetinin ötesinde bir yaklaşım sunar.

Managed Blockchain; Açık kaynak kodlu Hyperledger Fabric ve Ethereum kullanarak blockchain zinciri ağları oluşturabilen hizmettir.

Deepracer; makine öğrenimi tekniklerinden biri olan Pekiştirmeli Öğrenim(RL) için farklı bir yaklaşım geliştiren, beceri düzeyinden bağımsız olarak tüm geliştiricilerin bulut tabanlı bir 3D yarış simülatörü aracılığıyla makine öğrenimini uygulamalı olarak deneyimlediği bir hizmettir. 1/18 ölçekli bir yarış arabası ile kendi kendine gidebilen otonom bir araba inşa etme deneyimini keşfetmenizi sağlar.